1. Definities

 • Verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles – persoon die leerling rechtsgeldig mag vertegenwoordigen.
 • Leerling – persoon die bijles ontvangt.
 • Contractant – verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles of de leerling, indien deze ouder is dan 18.
 • WBoM – Wiskundebijles op maat.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die is afgesloten tussen WBoMen de contractant, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken.
 2. Door het volgen van de eerste proefles gaat de contractant akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Bij aanpassing van de algemene voorwaarden zal een nieuwe versie van de voorwaarden per mail naar de contractant gestuurd worden. Wanneer de contractant niet akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden kan de contractant de overeenkomst per direct opzeggen.
 4. Op elke overeenkomst tussen WBoMen de contractant is het Nederlands recht van toepassing.

3. Bijles

 1. WBoMzal alle bijlessen naar beste vermogen uitvoeren, maar biedt geen garantie voor de prestaties van de leerling.
 2. Bijles vindt plaats op een afgesproken plaats en tijd.
 3. Als WBoMniet via Skype of Microsoft Teams plaatsvindt, wordt een reiskostenvergoeding in rekening gebracht van €0,10 per km als de docent langer dan 30 minuten onderweg is naar de plek van de bijles.
 4. Bijles kan ook in officiële schoolvakantie doorgaan.

4. Afzegging

 1. Indien een afgesproken bijles minimaal 24 uur voor aanvang van de les wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht. Eventueel kan een inhaalles gepland worden.
 2. Indien een leerling zonder afzegging een les verzuimd, wordt het uurtarief in rekening gebracht.
 3. Afzeggen van een les kan door middel van een e-mail naar info@bijlesvanlaura.nl of telefonisch.
 4. Wanneer de bijlesdocent door overmacht niet in staat is om de bijles te geven, wordt dit telefonisch gemeld. Een les wordt dan niet in rekening gebracht.

5. Gegevens

 1. De contractant is verplicht de juiste contactgegevens te verstrekken, voor communicatie en facturering.
 2. Alleen de eigenaar van WBoMheeft toegang tot de gegevens verstrekt door de contractant.
 3. Voor facturering en boekhouding wordt gebruik gemaakt van e-boekhouden.nl en Excel.

6. Facturering

 1. Lessen worden in de eerste week van de volgende maand gefactureerd.
 2. Een factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.
 3. Bijles is vrijgesteld van BTW.